Úvodní stránka Výrobci DIAVITE AG Drsnoměry pro dílnu i laboratoř Přístroje řady DH-7

Přístroje řady DH-7

Inovovaný přístroj DH-7 je možné jej použít univerzálně v dílně i laboratoři, má vestavěnou termotiskárnu měřených hodnot, profilu a nosného profilu, je možný automatický výtisk po měření, má paměť na 25 měřených hodnot. K dispozici je mnoho měřicích snímačů pro téměř všechny měřicí problémy. Jednoduché menu, vícejazyčné. Zobrazení tolerancí při překročení měřicích hodnot.
Od jednoduchého měření drsnosti bez příslušenství přímo na stroji, přes měření v laboratoři se stativem, specielními snímači a dalším příslušenstvím až po snímání profilu. DIAVITE DH-7 nabízí nejvyšší flexibilitu při stanovení kvality povrchu.
Přístroj DIAVITE DH-7 je ideální pro použití v dílně. Je vhodný stejně dobře i pro náročné úkoly v laboratoři, kde může řešit bez problémů s optimálními PC programy náročné měřicí úlohy. Vhodné příslušenství pomáhá ideálně pro zvládnutí denních úkolů.

Výhody měření drsnosti s přístrojem DH-7:
•Vysocepřesný přístroj pro měření drsnosti pro univerzální použití v dílně a laboratoři
•Automatická kalibrace
•Pamět pro 25 měřených profilů
•Mnoho snímačů pro téměř všechny měřicí úkoly, také zákaznická řešení
•Jednoduché členění menu, vícejazyčné
•Zobrazení tolerance při překročení měřených hodnot
•Zámek tlačítek lt, lc a výběru parametrů R jako zajištění proti chybné manipulaci
•USB-rozhraní k dalšímu zpracování dat
•Výkonný software DIASOFT (opce)
•Příslušenství pro mnohé aplikace, nezbytné při pracech se snímači bez klouzátka

Linearita a přesnost měření:
Od roku 1995 se osvědčuje poprvé firmou DIAVITE použitá „technologie analogového Hallova efektu“ s vysoce lineárním výstupním signálem. Díky tomu se dociluje nadprůměrně vysoké linearity. Pomocí přesného určení zelené fáze pro optimální polohu hrotu snímače šipkou v zobrazovacím diagramu se stávají měření se snímači bez klouzátka u DH-7 ještě přesnější.

Volba snímače: s klouzátkem nebo bez klouzátka?   více

Měření profilu povrchu   více

Cejchování přístroje   více

Volba snímané dráhy   více

Volba filtru Cutoff   více

Konektory na přístroji DH-7   více

Spuštění měření   více


Přehled parametrů přístroje DH-7

Vlastnost přístroje Hodnota
Měřené hodnoty ISO/DIN: Ra, Rz, Rmax, R3z, Rt, Rq, Rk, Rpk, Rvk, MR1, MR2, Ppc, Rmr
JIS: Ra, Rz
ISO12085: R, AR, Rx
Hodnota filtru 0.00, 0.08, 0.25, 0.8, 2.5 mm
Možná snímaná délka 0.48, 1.5, 4.8, 15mm
Rozsah měřených hodnot Ra, Rq: 19.99 um/800uinch
Rz, R3z, Max, Rt, R, AR, Rx: 199.9um/2000uinch
Počet pamětí na měřený profil 25
Displej LCD s 2 řádky, 20 znaků na řádek
Tiskárna Termocitlivá, rychlost tisku 30mm/s
Provozní vlhkost 80%
Provozní teplota 10-40st C
Snímací systém Hallův efekt
Snímací rychlost 0.5mm/s
Snímací diamant Standard: Poloměr 5um, 90st,
Opce: Poloměr 2um, 60st

Různé druhy snímačů drsnosti povrchu

Pro přesné měření drsnosti různých povrchů je nutno volit snímač, který je pro daný povrch určen. Existují snímače do děr, na konkávní a konvexní plochy, pro drážky, pro boky zubů a pod. Snímač je možno připojit k jednotce VH nebo VHF. Posuvná jednotka VH je pro snímače s klouzátkem, tzn. že referenční plocha se ihned snímá při měření. U jednotek VHF se referenční plocha nesnímá při měření, ale referenční plocha je vytvořena jednotkou VHF. Snímače s klouzátem je možno připojit k jednotce VH i VHF, snímače bez klouzátka pouze k jednotce VHF.

Měřicí snímače jsou srdcem přístroje. Určují do značné míry přesnost měřených hodnot. Velký výběr snímačů pro mnoho měřicích úloh, které se dosud jevily jako neřešitelné, je výsledkem desítiletí zkušeností při konstrukci takových přístrojů. Pomocí integrované vztažné roviny v posuvové jednotce je možno docílit přesných měření i se snímači bez klouzátka. Tím se stává použití přístroje flexibilnějšímPřehled snímačů

Typ snímače Pro VH Pro VHF Místo měření
AH X X Osa obecně
AFH X Osa obecně
BH X X Díry, nejmenší průměr 2.5mm
SH X X Standardní snímač
BFZH X Díry, nejmenší průměr 1.5mm
KH X Měření profilu povrchu
NH X X Drážky, hloubka max. 15mm
NFH X Drážky, hloubka max 20mm, volitelné
ZH X X Bok zubů od modulu 2
QH X X Příčný snímač, zalomený o 90st
QKKH X X Drážky, hloubka max. 8mm, zalomený o 90st
QBH X Radiální měření v dírách a drážkách
KKH X X Konkávní a konvexní plochy
UH X X Kulová plocha od D4
TH X Hluboko položené plochy, do hloubky 130mm

Příslušenství k drsnoměru

Přístroj DIAVITE je možno doplnit širokou řadou příslušenství.


Stativ MSHN pro statické měření drsnosti. Stativ je nutný pro měření drsnosti s posuvovou jednotkou VHF a vhodný i pro měření s jednotkou VH. Stativ se skládá z hliníkové základové desky 195x300x12mm. Plocha desky je tvrdě eloxována. Do základové desky je vsazen sloup výšky 250mm, volitelně i pak 500mm. Měřící sloup je otočný a je vybaven držákem posuvových jednotek.Křížový stůl KRT. Vhodný pro přesné polohování měřeného objektu ve dvou osách. Stůl má rozměry 70x70. Vysoký je 65mm. Pojezdy jsou v obou osách ve velikosti 25mm. Podkladová deska je hliníková.Svěrák WMV s ocelovými čelistmi se čtyřmi drážkami. Rozměry svěráku jsou 75x25x20. Otevření čelistí 22mm. Vhodný pro křížový stůl KRT.Držák trubek – vhodný pro proměřování drsnosti radiálně na vnitřním a vnějším obvodu trubek a válcových dílů.
Software DIASOFT k přístroji Diavite DH-7

Přístroj Diavite DH-7 je možno používat různě: Jednou možností je ovládání a zobrazování měřených hodnot přímo na přístroji. Přístroj má vlastní display a klávesnici. Druhou možností je využívat přístroj spolu s PC. Přístroj se propojí s počítačem kabelem s rozhraním USB. Do počítače se pak nainstaluje software, který dále rozšiřuje možnosti používání přístroje Diavite DH-7.
V softwaru Diasoft si může uživatel vytvořit protokol měření s obrázky, křivkami, grafikou, parametry a vlastním komentářem. Hotový dokument můžete standardně uložit/otevřít, editovat, vytisknout, nebo exportovat do formátu PDF. Můžete takto také vytvořit předlohu pro další zpracování měření. Veškeré nastavené hodnoty, filtry, zvětšení, parametry a komentáře budou zachovány a budou aplikovány na nově naměřená data. Vzniknou tak protokoly se stejnou strukturou.
Práce se softwarem Diasoft znamená, že budou respektovány nejnovější normy. Firma Asmeto se účastní mezinárodních grémií, kde se řeší a tvoří nové normy. V softwaru Diasoft jsou pak tyto normy již implementovány někdy i před publikací dané normy.
Výčet některých použitých norem: ISO normy (4287, 4288, 11562, 1101, 12085, 13563, …), francouzské BF-normy, CMONO-automobilní normy, ASME-normy (B46.1) nebo DIN-normy.

Software se dodává ve třech verzích: Basic, Standard a Expert. Verze Basic a Standard mají dostupné jen některé funkce, verze Expert je pak plně odemknutá. Fyzicky je software pouze jeden a daná verze softwaru se odemyká dodaným USB klíčem, který se vkládá do portu USB.Přehled funkcí jednotlivých verzí softwaru

Verze softwaru Možnosti softwaru
Basic Základní program s Ra, Rq, Rv, Rp, Rt, Sm, Rsk, Rku, Rz, RTp, RHTp, RDq, RPc, křivkou drsnosti, Abbottovou křivkou
Standard Jako "Basic", přídavně s vlnitostí a profilem drsnosti na stejné křivce, funkcemi zoom, symetrie, porovnání profilu atd.
Expert Jako "Standard", přídavně s ISO 12085 (CNOMO), ISO 13565 (Rk-Parameter) a analýzou serií profilů. Nejúplnější nabídka pro profesionály pro dnešek i budoucnost.

Optický snímač

Snímač použitelný k přístroji DH-7 určený pro bezdotyková nejpřesnější mikrometrická i nanometrická měření. Systém je složený z snímací optické hlavy (která je posouváná přístrojem DH-7) a rychlého kontroléru, který vyhodnocuje signal. Princip měření je založen na chromatické vadě světla, která vniká na optické soustavě.

Chromatická vada je barevná vada čočky neboii složitější optické soustavy čoček (např. objektivu), způsobená závislostí ohniskové vzdálenosti čoček na vlnové délce světla. Fyzikální podstatou tohoto jevu je závislosti indexu lomu u všech průhledných látek na vlnové délce. Čočky pak lámou světlo každé barvy jinak (záření dlouhovlnné, tedy červené, nejméně, krátkovlnné, tedy fialové, nejvíce), což se na snímku projeví jako barevné lemování ostrých přechodů mezi světlem a stínem. Snímač je složen optické hlavy a velice přesného spektrometru, který vyhodnocuje vlnovou délku dopadajícího světla. Signál z optické hlavy je veden do spektrometru optickým kabelem.Měřící hlavy

měřící hlava CLA-300 CLA-400 CLA-800 CLA-1000 CLA-3000
vertikální rozsah měření 300um 400um 800um 1mm 3.5mm
pracovní vzdálenost 5mm 5mm 14mm 10mm 38mm
opakovatelnost měření 2nm 2nm 3nm 5nm 15nm
vertikální rozlišení 0.02nm 0.025nm 0.05nm 0.06nm 0.25nm
průměr paprsku 8um 7um 8um 12um 30um
maximální stoupání povrchu ±25° ±30° ±35° ±30° ±15°

Soubory ke stažení


(06.05.10)

au_2010-05_rozhovor.pdf (466kB)

Příběh firmy UZIMEX PRAHA, spol. s r.o. Čtvrtý díl seriálu Vyprávějte příběh své firmy je věnován firmě UZIMEX PRAHA, spol. s r. o., která je čtenářům Automy známa hlavně jako dodavatel motorků Maxon, jež se osvědčily mimo jiné ve vesmírných misích na Mars. Vyprávění jednatele firmy Romana Kříčka doplňoval svými postřehy jeho syn Roman Kříček mladší, zodpovědný za logistiku a finanční řízení firmy.
Vydavatel: Automa
Výrobci: Sopap , Gates , StS Coupling , Nippon bearing , Agilent technologies , Raytec system ag , DIAVITE AG , UZIMEX PRAHA


(19.03.10)

tt_2010-07-bublina.pdf (237kB)

Bezdotykové měření drsnosti povrchu
Vydavatel: Technický týdeník
Výrobci: DIAVITE AG


(18.03.10)

tat_2010-03.pdf (423kB)

Kontaktní a bezkontaktní měření drsnost povrchu. Vyhodnocení. Diavite DH-7, Diavite Optik.
Vydavatel: Technika a trh
Výrobci: DIAVITE AG

DALŠÍ SOUBORY

Související novinky

Nabídka zaměstnání (01.09.14)

Nabídka zaměstnání

Hledáme vhodného adepta pro obchodně - technickou činnost

Hlavní náplní práce je technická činnost, zahrnující výpočty, návrhy, vytypování el. pohonů, řemenových převodů, vačkových mechanismů a dalších produktů od zahraničních…… více


Přesný drsnoměr DH7 (02.05.06)

Přesný drsnoměr DH7

Švýcarský výrobce Asmeto první použil v roce 1995 magnetickou Hallovu sondu s vysoce lineárním analogovým signálem na převodník drsnoměru. Přesný snímací princip tvoří základ stavebnice přístroje pro měření drsnosti povrchu v…… víceTisk   |   Kontakty   |   Mapa stránek   |   webdesign: NETservis s.r.o.

© 2006 UZIMEX PRAHA, spol. s r.o.   |  www.uzimex.cz